Meliorem Consulting Oy – Privacy statement for the website 19.7.2019 (Suomeksi alempana)

Name of the register

This description applies to the following registers of Meliorem Consulting Oy:

Customer register

Marketing register

Purpose of the processing of personal data

We collect and store information based on existing customer relationships or business related to potential new customers. The collection of data on new customers is based on business operations and we collect the data ourselves.

We use the collected, personalized information and Anonymous Statistics to develop our online service, respond to contact requests and customer feedback, use email and marketing communications, and target advertising.

Information content of the register

As a general rule, but not always, the data collected are:

First and last name

Title

Contact information

Company information (company name, size, industry)

Other textual information related to the customer relationship, such as the purpose or reason for the contact request

Marketing authorization or prohibition

IP address information or other identifier

Information collected through cookies

Information collected from social media channels

Customer relationship related activities such as meetings and other activities

Information available from other public sources

Regular sources of information

Through our online service, we collect both personally identifiable information and Anonymous statistics about website visits.

We collect personally identifiable information through forms.

We use cookies and visitor tracking in the www.meliorem.fi online service. With the help of the collected information, we ensure the functionality of the service and continuous service development.

You may choose to disable the use of tracking cookies. Please note, however, that this may affect the functionality of the online service.

Anonymous web analytics

We use the following tools and services to collect anonymous, roaming information:

Learn more about Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/

Hotjar – more information: https: //www.hotjar.com/

Advertising targeting

Based on your roaming, we may advertise to you on other online services.

We have embedded the following third-party tools on our website that may set cookies on your browser:

Facebook Pixel – more information: https: //www.facebook.com/business/a/facebook-pixel

Google Remarketing – Learn more: https: //support.google.com/adwords/answer/2453998? Hl = en

LinkedIn Insight Tag – more information: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521

In connection with acquiring new customers, we may use contact information extracted from the media, any public sources or corporate websites and make contact requests in a business sense.

Regular disclosures

We can use external partners to acquire new customers, to whom we provide the personal information needed for contact. In no other case will we disclose, sell or rent your information to third parties.

Data transfer outside the EU or the EEA

We may disclose information to the extent permitted and required by applicable law. The data may also be disclosed outside the EU or the EEA if required by applicable legislation.

Registry security principles

Use of the register is protected from third parties with personal usernames and passwords. Only business owners, employees and / or subcontractors whose job description requires the registers to access the register.

We will retain the information in accordance with applicable law and only for as long as is necessary to fulfill the purposes described in this privacy statement.

Meliorem Consulting Oy uses cloud services to provide services, in which case the data is stored in the service provider’s (processor) systems.

Rights of the data subject

The data subject has the right to check the data stored in the personal register concerning himself or herself, as well as the right to demand the correction of erroneous data and the deletion of data. Requests must be made in writing to the contact person mentioned in point 2.

In accordance with the Data Protection Regulation (as of 25 May 2018), the data subject has the right to object to or request a restriction on the processing of his or her data and to lodge a complaint against the processing of personal data with the supervisory authority.

Registrar

Meliorem Consulting Oy, business ID: 2990257-7, Sofiankatu 4c 00170 Helsinki

Contact person: Arto Mieskolainen, info (at) meliorem.fi

————————————————————

Meliorem Consulting Oy – tietosuojaseloste verkkosivuille 19.7.2019

 1. Rekisterin nimi

Tämä seloste koskee seuraavia Meliorem Consulting Oy:n rekistereitä:

Asiakasrekisteri

Markkinointirekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja tallennamme tietoa nykyisiin asiakasuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien asiakkuuksien tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.

Käytämme kerättyä, yksilöityä tietoja ja anonyymejä tilastoja verkkopalvelumme kehittämiseen, yhteydenottopyyntöihin ja asiakaspalautteeseen vastaamiseen, sähköposti- ja markkinointiviestintään sekä mainonnan kohdentamiseen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Pääsääntöisesti, mutta ei aina, kerätyt tiedot ovat:

 • Etu- ja sukunimi
 • Titteli
 • Yhteystiedot
 • Yritystiedot (yrityksen nimi, koko, toimiala)
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto kuten esimerkiksi yhteydenottopyynnön tarkoitus tai syy
 • Markkinointilupa tai -kielto
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten kokoukset ja muut aktiviteetit
 • Muista julkisista lähteistä saatavilla olevat tiedot
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme verkkopalvelumme kautta sekä yksilöivää henkilötietoa että anonyymejä tilastoja verkkosivustovierailuista.

Yksilöityä henkilödataa keräämme lomakkeiden kautta.

Käytämme www.meliorem.fi -verkkopalvelussa evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja jatkuvan palvelukehityksen.

Voit halutessasi kieltää seurantaevästeiden käytön. Huomaathan, että tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkopalvelun toimivuuteen.

 1. Anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme seuraavia työkaluja ja palveluita:

Google Analytics lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/

Hotjar – lisätietoja: https://www.hotjar.com/

 1. Mainonnan kohdentaminen

Verkkovierailun perusteella saatamme tehdä sinulle kohdennettua mainontaa muissa verkkopalveluissa.

Olemme upottaneet verkkosivustollemme seuraavia kolmansien osapuolten työkaluja, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

Facebook Pixel – lisätietoa: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel

Google Remarketing – lisätietoa: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en

LinkedIn Insight Tag – lisätietoa: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521

Uusasiakashankintaan liittyen voimme käyttää mediasta, kaikista julkisista lähteistä tai yritysten verkkosivustoilta poimittuja yhteystietoja ja tehdä yhteydenottopyyntöjä liiketoimintamielessä.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voimme käyttää uusasiakashankinnassa ulkopuolisia kumppaneita, joille luovutamme kontaktointiin tarvittavia henkilötietoja. Missään muussa tapauksessa emme luovuta, myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle voimassaolevan lainsäädännön niin vaatiessa.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on suojattu ulkopuolisilta henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsevät ainoastaan yrityksen omistajat, työntekijät ja/tai alihankkijat, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä.

Säilytämme tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Meliorem Consulting Oy käyttää palveluiden tuottamiseen pilvipalveluita, jolloin tiedot tallentuvat palveluntarjoajan (käsittelijä) järjestelmiin.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjä

Meliorem Consulting Oy, y-tunnus: 2990257-7, Sofiankatu 4c 00170 Helsinki

Yhteyshenkilö: Arto Mieskolainen, info (at) meliorem.fi